Cursus

Cursus “Delier, verwardheid en onrust in de palliatieve fase”

Delier, verwardheid en onrust zijn zeer onaangename ervaringen voor een patiënt, maar zeker ook voor zijn naasten en de zorgverleners.   Het herkennen en behandelen hiervan vraagt kennis en inzicht van de zorgverleners.  Vaak spelen er meerdere (complexe) problemen tegelijkertijd. Een delier is een toestandsbeeld dat in uren tot dagen ontstaat, waarbij de patiënt verward is …

Cursus “Delier, verwardheid en onrust in de palliatieve fase” Lees meer »

Cursus “Pijn en palliatieve sedatie”- deel 2

Palliatieve sedatie is niet meer weg te denken binnen de zorg rond het levenseinde. Jaarlijks wordt, in ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland, palliatieve sedatie toegepast. De verwachtingspatronen van patiënt, naasten, verpleegkundig team en artsen rondom palliatieve sedatie blijken nogal eens te verschillen. Na deel 1, waar inzicht is gegeven in de diverse aspecten …

Cursus “Pijn en palliatieve sedatie”- deel 2 Lees meer »

Cursus “Neurologische problemen in de palliatieve zorg” – deel 1

In Nederland worden jaarlijks 13.000 mensen getroffen door hersenletsel. In de palliatieve zorg zien we steeds meer mensen die, naast hun ziekte, ook op het gebied van de hersenen problemen hebben of ontwikkelen. Om dit als verpleegkundige beter te kunnen begrijpen en adequaat zorg te kunnen bieden, is het van groot belang om zelf meer …

Cursus “Neurologische problemen in de palliatieve zorg” – deel 1 Lees meer »

Cursus complementaire zorg

In deze cursus verdiepen we ons in complementaire zorg, gericht op hand- en voetmassage. We staan stil bij wat complementaire zorg inhoudt. Daarnaast worden de technieken van de hand- en voetmassage aangeleerd. Cursus details: Inschrijven: via het aanmeldformulier en het overmaken van € 50,- naar Stichting Dôme Exploitatie, NL26 RABO 0372 9910 68 o.v.v. ‘Cursus Complementaire …

Cursus complementaire zorg Lees meer »

Scroll naar boven