Cursus “Delier, verwardheid en onrust in de palliatieve fase”

Delier, verwardheid en onrust zijn zeer onaangename ervaringen voor een patiënt, maar zeker ook voor zijn naasten en de zorgverleners.  

Het herkennen en behandelen hiervan vraagt kennis en inzicht van de zorgverleners. 

Vaak spelen er meerdere (complexe) problemen tegelijkertijd.

Een delier is een toestandsbeeld dat in uren tot dagen ontstaat, waarbij de patiënt verward is en het bewustzijn wisselend gestoord is. 

Daarnaast bestaat er fysieke onrust of, in geval van een stil delier, juist apathie en verlies van initiatief. Vaak zijn er hallucinaties en/of wanen. Er is bij delier altijd een onderliggende lichamelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een blaas- of longontsteking. 

Soms is het moeilijk een delier te onderscheiden van bijv. angst en radeloosheid, een depressie of dementie. De delier heeft een enorme impact op het welbevinden van een patiënt. En op de naaste, die moeilijk contact kan krijgen. En ook op de zorgverlener.

Doel:

  • Theorie opdoen van delier met onder andere: oorzaken, risicofactoren, verschijnselen, gevolgen en symptomen
  • Weten welke aandachtspunten bij de verzorging zijn en hoe een delier voorkomen kan worden
  • Weten welke rol je als zorgverlener hierin hebt

Cursus details:

  • Datum en tijd: in overleg (cursusduur: 2,5 uur)
  • Plaats: Educatiecentrum Hospice Dôme
  • Voor wie: ieder die werkzaam is in de palliatieve zorg
  • Kosten: € 50,- p.p. 
  • Aantal deelnemers: minimum 6, maximaal 12
  • Inschrijven: via het aanmeldformulier en het overmaken van € 50,- naar Stichting Dôme Exploitatie, NL26 RABO 0372 9910 68 o.v.v. ‘Cursus Delier’
Scroll naar boven