Aanmelding en opname

Algemeen

Het is altijd mogelijk om contact met ons op te nemen voor een oriënterend en telefonisch gesprek.

Hospice Dôme staat open voor alle mensen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond of levensovertuiging. Het is bestemd voor mensen met een beperkte levensverwachting (korter dan drie maanden en met een ernstige ziekte waarvoor geen genezing meer mogelijk is).  Met regelmaat wordt uw opname geëvalueerd door de hospicearts en de verpleegkundigen. Hierbij wordt ook gekeken of het hospice (nog) de juiste plek voor u is.

Mensen met een ongeneeslijke ziekte kunnen ook tijdelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld wanneer tijdelijk de zorg in eigen huis niet of onvoldoende beschikbaar is. Wij nemen de zorg dan graag over.

Als opname in zicht komt en u wilt, voorafgaand aan opname, een kennismakingsbezoek brengen, dan  kunt u hiervoor contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u in het Hospice worden opgenomen? Bel ons dan op 033-4601960. U kunt zich ook digitaal aanmelden. In overleg plaatsen we u op de lijst met actieve aanmeldingen. We spreken met u af op welke manier en hoe frequent we contact met elkaar houden.

Vaak zal uw (huis)arts, de thuiszorg, de (transfer)verpleegkundige of naaste familie u aanmelden. Wij bellen u dan en maken eventueel een afspraak voor een bezoek waarbij we met u de mogelijkheden voor opname doorspreken.

Wilt u zich al wel aanmelden, maar is het nog niet nodig om op korte termijn te worden opgenomen? Dan plaatsen we u op de lijst met passieve aanmeldingen. 

Hoe verloopt een opname?

De verblijfsduur van de gasten varieert van een dag tot een aantal maanden. Meestal kan een opname snel plaats vinden. Bij meerdere aanmeldingen tegelijkertijd kan een wachtlijst ontstaan. Dan kunnen we in overleg met u naar andere mogelijkheden zoeken.

Op de opnamedag neemt de verpleegkundige alle tijd om u wegwijs te maken in het hospice en voert samen met u – en wellicht uw naaste –  een opnamegesprek.

Ook stelt ze met u een persoonlijk (individueel) zorgplan op. Dit brengt in kaart welke zorg u nodig hebt. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd.

Eigen bijdrage en vergoeding

De medische- en verpleegkundige zorg wordt volledig betaald uit uw (basis) zorgverzekering. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage van €40,- per dag voor de verblijfskosten in Hospice Dôme. Denk daarbij aan kosten voor verwarming, elektriciteit, telefoon, televisie en maaltijden.

Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op www.zorgwijzer.nl vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering.

Elke twee weken ontvangt u van Hospice Dôme een factuur. Hierop treft u een overzicht aan van de eigen bijdrage en de eventuele maaltijden en/of logies van uw naasten

Is uw eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing! Het gebrek aan financiën mag geen belemmering zijn om te worden opgenomen in ons hospice.

Scroll naar boven