ANBI-status en RSIN-nummer

ANBI-status en RSIN-nummer

Omdat Hospice Dôme als “Algemeen Nut Beogende Instelling” de ANBI-status heeft, kunt u uw gift of periodieke schenking, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vermeld hierbij het RSIN-nummer van Hospice Dôme: 812585136

Transparante informatie

Een belangrijke voorwaarde voor de ANBI-regeling is het publiceren van essentiële informatie over de instelling. Via deze link krijgt u inzicht in onze organisatie, doelstellingen, beleidsvoornemens, financiën en het meest recente jaarverslag.

Scroll naar boven