Het team

Het team

Het team van Hospice Dôme zet zich elke dag opnieuw met volle overtuiging in om de kwaliteit van leven voor u en uw dierbaren in deze laatste levensfase zo hoog mogelijk te laten zijn. 

Dit doen we ondermeer door klachten van ziekte te bestrijden zodat u zo min mogelijk pijn en andere ongemakken ervaart. We hebben bovendien ook aandacht voor uw geestelijke, sociale en spirituele welbevinden. Ons team staat dag en nacht voor u klaar.

Het multidisciplinaire team biedt 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding. Er is altijd een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig die wordt bijgestaan door zorgkundigen (verzorgenden-IG) en speciaal opgeleide vrijwilligers. 

De meeste vrijwilligers werken in de zorg, sommigen hebben (ook) specifieke taken zoals administratie/archief, pedicure, creatief therapeut, kapper, klussen, tuin en bloemen. 

De coördinatie van de medische zorg is in handen van de hospicearts en achterwachtartsen voor de avond en het weekend. 

De psychosociale-, spirituele- en emotionele begeleiding van de gasten en naasten en steun bij rouwverwerking wordt desgewenst gegeven door een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker en muziektherapeut.

De teamleider zorg is verantwoordelijk voor de aansturing van het team zorg, het opnamebeleid, het zorgproces en de inhoudelijke ontwikkelingen. 

De coördinator vrijwilligers richt zich op de werving en ondersteuning van vrijwilligers en de coördinator HRM houdt zich bezig met personele zaken van de betaalde medewerkers.

Ter ondersteuning van de zorg zijn er managementassistentes, een huishoudelijk medewerker, een planner en een financieel medewerker. 

De teams staan onder leiding van een directeur-bestuurder.

Scroll naar boven