Klachtenregeling

Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat u het goed heeft, dit heeft onze continue aandacht. Hoezeer wij ook onze best doen, het kan toch voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze zorg of ons hospice. We nodigen u dan uit om dit te bespreken met een van onze verpleegkundigen of met de teamleider zorg.

We streven er altijd naar om een goede oplossing te vinden. Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs wanneer u deze mondeling afhandelt met degene om wie het gaat. Wanneer u dit moeilijk vindt, kunt u ook een gesprek aanvragen met een leidinggevende. Deze zal uw klacht altijd serieus nemen en het probleem samen met u en betrokkene proberen op te lossen. U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Zie hiervoor de infofolder Klachtenmelding in deze map.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat u ontevreden bent en u wilt hierover een klacht indienen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Scroll naar boven