Bestuur en toezicht

Dagelijks bestuur

De Stichting Dôme Exploitatie wordt vertegenwoordigd door directeur-bestuurder Wendelien van Oostrom, zij is voor deze functie benoemd door de Raad van Toezicht. 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de activiteiten van de Stichting Dôme Exploitatie. 

Toezicht

De Raad van Toezicht keurt, op voorstel van de directeur-bestuurder de begroting, jaarrekening en het inhoudelijke jaarplan goed. Daarnaast houdt de raad toezicht op het door de directie gevoerde beleid en fungeert als klankbord en werkgever voor de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht van Stichting Dôme Exploitatie bestaat uit vijf onbezoldigde leden, te weten:

Wendelien van Oostrom
directeur-bestuurder

Lukas Heijs
voorzitter

Bas den Heijer

Steven Han

Wenda van Loenen

Christien den Draak

Stichting Vrienden van Dôme 

Stichting Dôme Exploitatie wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van Dôme en de Stichting Dôme Beheer. 

De Stichting Vrienden van Dôme werft fondsen ter ondersteuning van het werk van Stichting Dôme Exploitatie. Zij besteedt haar middelen onder meer aan een aanvulling op de eigen bijdrage voor gasten die de kosten niet kunnen dragen. Daarnaast dragen zij bij in aanpassingen en verbeteringen die binnen het hospice plaats moeten vinden. 

Het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Dôme, waarin de inhoudelijk en financiële verantwoording is opgenomen, wordt separaat op de website gepubliceerd.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Dôme bestaat uit vijf onbezoldigde leden, te weten:

Lukas Heijs (voorzitter)
Bas den Heijer
Steven Han
Wenda van Loenen

Stichting Dôme Beheer

Het gebouw aan de Appelweg is in eigendom van Stichting Dôme Beheer welke tot doel heeft de registergoederen van het hospice te beheren. Uit hoofde daarvan is zij formeel eigenaar van het pand en verhuurt het aan Stichting Dôme Exploitatie. 

Stichting Dôme Beheer en Stichting Dôme Exploitatie hebben voor het onderhoud van het pand een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld.

De coördinatie van het meerjarenonderhoudsplan is in handen van een externe partij. Deze werkt in opdracht van Stichting Dôme Exploitatie en Stichting Dôme Beheer. Voor wekelijkse en maandelijkse klussen wordt gebruik gemaakt van de diensten van een klusbedrijf.

Het bestuur van de Stichting Dôme Beheer bestaat uit drie onbezoldigde leden, te weten:

Steven Han (voorzitter)
Bas den Heijer
Lukas Heijs

Scroll naar boven