Stichting Vrienden van Dôme

Stichting Vrienden van Dôme

Stichting Vrienden van Dôme is de vriendenstichting van Hospice Dôme, kortweg Vrienden genoemd.  Volgens de statuten is het doel van Vrienden “het verwerven van fondsen ter ondersteuning van het werk van Stichting Dôme Exploitatie gevestigd te Amersfoort, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staat, dit alles in de ruimste zin van het woord.”

Vrienden wil de toekomst van de kwalitatief hoogwaardige zorg van Hospice Dôme garanderen én voorzien in die zaken die voor gasten, hun naasten en medewerkers van Hospice Dôme van wezenlijk belang zijn en die niet uit de reguliere middelen vergoed kunnen worden.

Mede dankzij uw gift kunnen we extra voorzieningen realiseren door bijvoorbeeld kleinschalige projecten die het welzijn van de gasten en naasten veraangenamen. Zoals verbeteringen in huis en tuin of aanschaf van zorg- en huishoudelijke apparatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een relaxfauteuil op de kamer, een eigen koelkast of een harp voor de muziektherapeut.

Ook draagt Vrienden vanuit haar middelen bij aan de kosten van de eigen bijdrage wanneer deze niet door de gast zelf betaald kan worden. Onze visie is immers dat een gebrek aan financiën geen reden mag zijn om niet in het hospice opgenomen te worden. 

Het hospice staat er – mede door de recente renovatie in 2022- goed voor. Door uw financiële steun kunnen we de organisatie op koers houden en beter omgaan met de risico’s die zich in de zorgsector voordoen. 

Hierbij kunt u denken aan toekomstige onzekerheden over de bezettingsgraad, de overheidsfinanciering, de financiering van de medewerkers en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Zo wordt de steun vanuit Vrienden ook benut voor bijvoorbeeld verdieping van palliatieve kennis, innovatie en naamsbekendheid.

Historie

In de zomer van 1977 is de Stichting Vrienden van Dôme (Vrienden) opgericht door Margriet Euwema en Carolien van Dam. Doel was om voor terminaal zieke mensen die niet meer thuis kunnen blijven, en hun naasten, een huis te stichten en vervolgens in stand te houden zodat de nodige zorg in een zo gastvrij mogelijke omgeving kan plaatsvinden.

In de loop van de jaren is er een vaste vriendenkring opgebouwd. Dankzij het werk van Vrienden en vele gevers kon Hospice Dôme op 16 april 2004 de deuren openen

Governance Vrienden

Vrienden is door haar doelstelling verbonden aan Hospice Dôme. Met betrekking tot het beleid heeft Vrienden een onafhankelijke positie t.o.v. het bestuur van Hospice Dôme.

Statutair is bepaald dat de meerderheid van het bestuur van Vrienden moet bestaan uit personen die tevens lid zijn van de Raad van Toezicht van Hospice Dôme. De directeur-bestuurder van Hospice Dôme neemt als adviseur aan de vergadering van Vrienden deel.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Dôme bestaat uit vier onbezoldigde leden, te weten:

Lukas Heijs (voorzitter)
Yrna Vroegindeweij
Bas den Heijer
Wenda van Loenen

Margriet Euwema (links) en Carolien van Dam (rechts)

Scroll naar boven