Vrijwilliger worden?

Vrijwilliger worden?

Ben jij gepassioneerd om jouw tijd & kwaliteiten in te zetten voor Hospice Dôme, een high care hospice dat palliatieve zorg biedt aan mensen in de laatste levensfase? Om samen met onze verpleeg- en zorgkundigen en het team vrijwilligers zorg te dragen voor onze gasten en hun naasten, zodat zij zich thuis voelen? En ben je minimaal één dagdeel per week beschikbaar, waarvan bij voorkeur één keer per maand in het weekend? 

Dan leggen we graag ons vrijwilligers-profiel aan je voor:

Als vrijwilliger werk je over het algemeen in de zorg in nauwe samenwerking met de verpleegkundige. Sommige vrijwilligers hebben (ook) specifieke taken zoals administratie/archief, pedicure, creatief therapeut, kapper, klussen, tuin en bloemen. 

Als zorgvrijwilliger werk je in het verlengde van de verpleegkundige, samen verzorg je de gasten. Daarnaast heb je dagelijkse taken zoals:

  • bezoek ontvangen
  • koffie en thee verzorgen
  • het huis netjes houden, 
  • maaltijden klaarmaken en uitserveren
  • specifieke boodschappen doen
  • het aanbieden van activiteiten ter ontspanning die passen bij de gast (bijv. spelletjes, voorlezen, muziek luisteren of er gewoonweg zijn) 

Slaapwacht
In je rol als zorgvrijwilliger ben je tussen 23.00- en 7:00 uur – naast de nachtverpleegkundige – slaapwacht. Dit is voor extra bijstand, voor het geval gasten extra aandacht of zorg nodig hebben. Je kan als slaapwacht gewekt worden voor praktische hulp, voor het bieden van (emotionele) ondersteuning en voor het verlenen van assistentie bij calamiteiten.

Persoonlijkheid
Onze vrijwilligers hebben een warm hart om “te zorgen en te zijn” voor gasten en hun naasten:

  • Inleven en afstemmen op de emoties en behoeften 
  • Zorgen voor een huiselijke en gastvrije sfeer, o.a. door het zetten van een kopje thee, aandachtig luisteren, een vriendelijke lach of het klaar maken van iets lekkers
  • Onderschrijven van de essentie van Hospice Dôme, onze zorgvisie en kernwaarden.

Goede begeleiding
Je wordt als vrijwilliger begeleid door de coördinator vrijwilligers, in de zorg door de verpleegkundige. Vrijwilliger zijn in Hospice Dôme is een verrijkende ervaring, maar kan soms ook intensief en emotioneel zijn. Voordat je vrijwilliger wordt, heb je een persoonlijk gesprek met onze coördinator, je loopt een aantal keren mee en je volgt de introductiecursus. We vinden het belangrijk om goed samen te werken en onze afspraken na te komen, we hebben elkaar als team hierin echt nodig. 

Regelmatig zijn er vrijwilligersbijeenkomsten waarin je wordt mee genomen in de ontwikkelingen van het hospice en praktische zaken afstemt. Ook zijn er gespreksgroepen, thema-avonden, scholingsbijeenkomsten en een jaarlijkse vrijwilligersdag. Kortom, een mooi pakket aan ondersteuning en inspiratie!

Spreekt de rol van vrijwilliger je aan en wil als vrijwilliger bij Hospice Dôme aan de slag? Dan willen we graag met je kennismaken!

Scroll naar boven