Word vriend: draag structureel bij

Word vriend: draag structureel bij

Als vriend steunt u het hospice structureel. U beslist zelf hoe vaak u per jaar een bedrag wilt overmaken. Ook de grootte van het bedrag bepaalt u zelf. 

U kunt hiervoor onderstaande button gebruiken.

Als u liever zelf een structurele bijdrage wilt overmaken, dan kan dat naar rekeningnummer: NL89 RABO 0123023068 t.n.v. Stichting Vrienden van Dôme te Amersfoort. Ook kunt u zelf uw bank machtigen om jaarlijks uw bijdrage over te maken.

Hoe krijgt u uw belastingvoordeel?

U kunt uw structurele gift, ongeacht de hoogte van het bedrag, volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting. 

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:

  • Download de Overeenkomst periodieke gift of vraag deze op bij de Vrienden van Dôme, via tel. nummer 033-4601960 of per email: info@hospicedome.nl
  • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor de schenker (u) en één voor de ontvanger (Vrienden van Dôme). Vul beide overeenkomsten volledig in.
  • Stuur de ondertekende exemplaren van de overeenkomst naar de penningmeester van Vrienden van Dôme, Appelweg 49, 3838 NN Amersfoort, dus níet naar de belastingdienst, of mail deze naar: administratie@hospicedome.nl
  • U ontvangt uw exemplaar voor schenken, na verwerking en ondertekening door de Vrienden van Dôme, retour.
  • Deze overeenkomst dient u goed te bewaren in uw administratie want de Belastingdienst kan u vragen deze te overleggen.
  • Het gemakkelijkste is als u uw bank machtigt om uw gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Let op: giften gedaan voor de ingangsdatum van de overeenkomst tellen niet mee voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.
Scroll naar boven