De essentie van Dôme

De essentie van Dôme

Hospice Dôme biedt 24 uur per dag deskundige, palliatieve terminale zorg aan mensen in de laatste levensfase. Ook aan de naasten bieden wij in deze fase passende ondersteuning en begeleiding. Hospice Dôme beschikt over het kwaliteitskeurmerk Prezo Hospicezorg.

Kenmerkend voor onze zorg is de combinatie van persoonlijke, liefdevolle aandacht en professionele zorg en begeleiding. 

Betrokken medewerkers en deskundige vrijwilligers zorgen in gezamenlijkheid voor een optimaal verblijf van gast en naasten. Dit vindt plaats in een gastvrije, huiselijke omgeving in een rustige, informele sfeer. 

De zorg wordt aangeboden vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging met als uitgangspunt dat ieder leven van het begin tot het einde ertoe doet. Hierbij gaan we uit van het gegeven dat ieder mens uniek is. 

Dit vraagt om een passende, persoonlijke benadering, zowel in leven als in sterven. De zorg neemt niet de oorzaak van de ziekte weg maar is gericht op het behandelen van symptomen. 

De wensen, waarden en behoeften van de gast zijn de basis van onze zorgverlening: privacy en aandacht voor eigenheid staan centraal. 

Uitgangspunt is dat iedere gast zich veilig kan voelen en naar eigen inzicht en op eigen wijze de laatste levensfase kan doormaken. Beslissingen rondom het levenseinde vormen daarbij onderdeel van de begeleiding aan de gasten en hun naasten.

Van de gasten en medewerkers vragen wij onze christelijke grondslag te respecteren, zij hoeven deze niet te delen. Iedereen is welkom ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging. 

Hospice Dôme heeft ruimte voor zeven gasten met de mogelijkheid voor spoed- crisis- en respijtopnames. Daarnaast wordt aan thuis verblijvende terminale patiënten de mogelijkheid van advies en ondersteuning aangeboden.

Scroll naar boven