Hospicezorg

Verpleegkundige zorg

Ons multidisciplinaire team biedt u 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding. Er is altijd een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig die wordt bijgestaan door zorgkundigen (verzorgenden-IG) en speciaal opgeleide deskundige vrijwilligers.

Alle verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorgverlening in de palliatieve fase en volgen de landelijke zorgrichtlijnen en standaarden. U kunt rekenen op alle vormen van verzorging, verpleging en begeleiding. Afgestemd op úw wensen en behoeften, altijd met aandacht en warmte.

Medische zorg

De coördinatie van de medische zorg in Hospice Dôme is in handen van de hospicearts. Deze arts is kaderarts palliatieve zorg en eindverantwoordelijke voor de medische zorg in het hospice. Uiteraard vindt er, indien gewenst en noodzakelijk, overleg plaats met uw huisarts en/of ander behandelend arts.

Buiten kantooruren en in het weekend is er één van de artsen van de vaste achterwachtgroep beschikbaar voor het hospice. De achterwachtgroep van Hospice Dôme bestaat uit 6 artsen met kennis en ervaring in de palliatieve zorg.

Geestelijke zorg

Opname in een hospice is een ingrijpende gebeurtenis. In deze fase van uw leven kunnen vragen naar zin en betekenis van het leven indringend naar voren komen. Waarom overkomt mij dit? Had ik sommige dingen in mijn leven anders moeten doen? Wat heeft mijn leven zin gegeven? Vind ik steun en troost in mijn geloof? Wat geeft mij nog kracht? 

Onze geestelijk verzorger kan hierin van betekenis zijn en tijd nemen voor een vertrouwelijk gesprek met u en mogelijk uw naasten. Omdat iedereen anders in het leven staat, vormen uw verhalen en uw vragen altijd het uitgangspunt. Al pratend komen dan de voor u belangrijke inspiratiebronnen, woorden, rituelen en symbolen naar voren. Onze geestelijk verzorger kan u ondersteunen, wat uw geloofs- of levensovertuiging ook is.

Muziektherapie

Muziek kan invloed hebben op uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. Luisteren naar muziek kan helpen als u zich niet prettig voelt. Het helpt u te ontspannen, brengt rust en zorgt voor afleiding. Daarnaast geeft muziek ook troost, bijvoorbeeld via teksten van liederen die u dierbaar zijn. Maar het kan ook herinneringen oproepen die u tot steun kunnen zijn. Ook wanneer het moeilijk is om via woorden uiting te geven aan wat u bezighoudt, kan muziek helpend zijn. 

Bij de inzet van muziek voor uw welzijn kunt u denken aan speciaal op uw situatie afgestemde livemuziek op uw kamer. Ook uw naasten zijn hierbij welkom. De muziektherapeut bespeelt diverse instrumenten waaronder gitaar, piano en harp. Misschien vindt u het fijn om samen te zingen of samen met de muziektherapeut te luisteren naar uw muziekkeuze. Of misschien heeft u zelf nog een heel andere wens met betrekking tot muziek. 

Naast de individuele muziektherapie bestaat bij Hospice Dôme ook de mogelijkheid om te kunnen genieten van meerstemmige zang rond het bed. Dit wordt verzorgd door de bedside singers die rond het bed zitten en met compassie, in een driestemmige harmonie,  zacht en rustig voor u zingen en hiermee rust en zingeving brengen. De liedjes die zij zingen zijn zorgvuldig uitgekozen, ze hebben vaak een eenvoudige melodie, komen uit allerlei landen en spreken een universeel gevoel van geborgenheid aan.

Maatschappelijk werk

Onze zorg kan nooit al uw zorgen wegnemen. Een opname gaat vaak gepaard met allerlei emoties, vragen en onzekerheden zowel bij u als bij uw naasten.

Praten kan dan helpen. U kunt daarvoor, indien u dat wenst, ook bij onze maatschappelijk werker terecht om uit te spreken over wat u op dit moment het meest bezighoudt. Bijvoorbeeld hoe u terugkijkt op uw leven en welke gebeurtenissen u nog een plek wilt geven. Of hoe u afscheid van elkaar zou willen nemen en wat u nog wilt bespreken. 

De maatschappelijk werker kan u ook helpen uw gedachten te ordenen en met u meedenken over allerlei praktische zaken. En soms is het goed om alleen even uw hart te kunnen luchten. Het kan en mag allemaal en is geheel vrijblijvend. Alles wat u bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Complementaire zorg

Als onderdeel van de palliatieve zorg bieden wij ook complementaire zorg. Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt niet in plaats van de medische zorg, maar voegt daar iets aan toe. Hierbij staat de ontspanning centraal. 

Wij passen deze zorg toe voor uw welbevinden en comfort. Het kan uw ziektebeleving positief beïnvloeden en het kan verlichting geven bij klachten als pijn, misselijkheid, slaapproblemen, spanning, angst of een sombere stemming.

Complementaire zorg wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide medewerkers en natuurlijk altijd na overleg en op úw verzoek.

Ons aanbod bestaat onder andere uit:

  • hand- en voetmassage
  • aromatherapie met verschillende essentiële oliën zoals, lavendel, rozenolie 
  • gebruik van aromatische oliën (eventueel in combinatie met het ligbad) 
  • het gebruik van warmte en koude kompressen 
  • muziektherapie
  • creatieve therapie

Omdat uiterlijke verzorging bij kan dragen tot uw gevoel van welbevinden heeft Hospice Dôme, naast de complementaire zorg, ook de beschikking over een kapper, schoonheidsspecialiste en pedicure. 

Onze vrijwilligers

In de zorg werken de vrijwilligers in het verlengde van de verpleegkundige: samen verzorgen zij de gasten. Vrijwilligers zijn opgeleid en kundig en helpen, onder leiding van de verpleegkundige, mee in de zorg. Daarnaast doen zij ook de kleine dagelijkse taken zoals het bezoek ontvangen, koffie en thee verzorgen, het huis netjes houden, eten uitserveren en boodschappen doen.

De meeste vrijwilligers werken in de zorg, sommigen hebben (ook) specifieke taken zoals administratie/archief, pedicure, creatief therapeut, kapper, klussen, tuin en bloemen. 

Respijtzorg

Het is mogelijk om tijdelijk in hospice Dôme te verblijven. Het kan zijn dat het zorgen voor een familielid in de terminale fase in de thuissituatie zwaar is of dat een korte pauze nodig is om op adem te komen. 

In dat geval kan hospice Dôme de zorg tijdelijk overnemen van de mantelzorger(s). We noemen dit binnen het hospice ook wel respijtzorg. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de doelstellingen, de duur van de opname, de noodzakelijke evaluatiemomenten en de kosten.

Zorgdossier

Het individueel zorgplan is het middel om u, uw naasten en de zorgverleners, op één lijn te houden en de gemaakte afspraken eenduidig en toegankelijk bij elkaar te hebben.  

Uw zorgplan is onderdeel van het persoonlijk zorgdossier. Via inloggegevens heeft u te allen tijde toegang tot uw persoonlijke zorgdossier. 

U bepaalt zelf of uw naasten uw zorgdossier mogen inzien. Zij gebruiken hiervoor dan uw persoonlijke inloggegevens. Wij stellen het op prijs als u de verpleegkundige of zorgkundige informeert over welke naasten uw zorgdossier mogen inzien.

Afscheid en nazorg

Binnen een maand na het overlijden bellen wij met de eerste contactpersoon van de overleden gast. In dit nazorggesprek vragen we hoe het gaat. Het initiatief mag ook van de naaste zelf komen: als hij of zij wil bellen, kan dat altijd. 

We kunnen ook een afspraak maken voor een gesprek, bij de naaste thuis of in het hospice. Wij willen natuurlijk ook graag weten hoe onze zorgverlening is ervaren, zodat we deze verder kunnen verbeteren. 

Enkele weken na het telefoongesprek wordt door een onafhankelijke instantie een enquêteformulier opgestuurd, waarin naasten hun mening over onze zorg kunt geven. Deelname hieraan is uiteraard niet verplicht. 

De herinnering aan onze gasten houden wij levend. In een bijeenkomst met muziek, gedichten en het aansteken van kaarsen gedenken wij ieder halfjaar de gasten die in de voorgaande periode zijn overleden. Een half jaar tot acht maanden na het overlijden worden naasten van de overleden gast voor zo’n herdenkingsbijeenkomst uit genodigd. Zij ontvangen hiervoor tijdig bericht.

Scroll naar boven