Samenwerking

Samenwerking

Hospice Dôme maakt deel uit van tal van netwerken die zich inzetten voor de ontwikkeling en positionering van palliatieve zorg. Deze samenwerking is erop gericht om de palliatieve zorg, de zorg aan mensen die niet meer beter worden, zo optimaal mogelijk te organiseren.

Daarnaast werkt Hospice Dôme samen met diverse zorginstellingen in Amersfoort en omstreken als het gaat om het plaatsen van gasten en uitwisselen van kennis en informatie.

Hospice Dôme is expert in (terminale) palliatieve zorg. Onze zorg, 24 uur per dag, dag in dag uit, met medewerkers en vrijwilligers, bestaat uit niets anders dan zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Wij leveren graag onze bijdrage aan het zo goed mogelijk organiseren van deze zorg.

Een greep uit onze samenwerkingsverbanden:

Het Netwerk Palliatieve zorg Eemland (NPZE) is een samenwerkingsverband van vrijwel alle zorgorganisaties die palliatieve zorg geven in de regio Eemland. 

Het doel van het netwerk is het bieden van kwalitatief goed en toegankelijke palliatieve (terminale) zorg voor alle patiënten in Eemland, op een gekozen plek van voorkeur van de patiënt. Hospice Dôme levert een bijdrage aan diverse activiteiten van het netwerk.

Hospice Dôme is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN). 

Als vertegenwoordiger van de high care hospices maakt de AHzN zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met een nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. 

De AHzN wil door innovatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan het inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken van de kwaliteit van de geveerde zorg en zo veel als mogelijk in en vanuit hospices hoogwaardige palliatieve expertise in de praktijk borgen.

Tussen Beweging 3.0 en Hospice Dôme bestaat een samenwerkingsovereenkomst voor specialistische medische zorg en palliatieve terminale zorgbegeleiding. Beweging 3.0 is de budgethouder en contactpersoon voor zorgverzekeraars. Daarnaast wordt de medische zorg van de hospice-arts (specialist ouderenzorg) door ons bij Beweging 3.0 ingekocht. 

Een groot aantal van onze gasten- wordt vanuit een verblijf in het Meander Medisch Centrum overgebracht naar Hospice Dôme. Dit betekent dat er, voordat er opname plaats vindt, nauw overleg is met de behandelaars uit het ziekenhuis en in het bijzonder de palliatieve unit.

Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken over de verbetering van palliatieve zorg en vindt er uitwisseling kennis en ervaring, gezamenlijke casuïstiekbesprekingen en incidentele uitwisseling van verpleegkundigen plaats.

Ook met de huisartsen, wijkverpleging en sociale wijkteams vindt met grote regelmaat afstemming plaats.

Apotheek Vondelplein, onze huisapotheek, levert alle medicijnen. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Vanuit de WMO wordt door de Gemeente Amersfoort subsidie toegekend voor de inzet van de huishoudelijke medewerkers.


Als alle kamers van Hospice Dôme bezet zijn, wordt er uitgeweken naar een hospice in de regio. Er zijn frequente en structurele contacten over verdergaande samenwerking met de, qua omvang en kwaliteitseisen vergelijkbare, hospices in Soest, Nunspeet, Nijkerk en Ermelo. Samen met Amersfoort (Dôme) vormen zij het Samenwerkingsverband SANNE.

Scroll naar boven