Veelgestelde vragen

Wat is een hospice?

In een hospice kunnen terminaal zieken met een korte levensverwachting in een huiselijke sfeer zich met hun naasten voorbereiden op het levenseinde. Ongeneeslijk zieken worden hier verzorgd tot aan hun overlijden.
 
De zorg is gericht op de laatste levensfase en om, op eigen wijze, afscheid te nemen van het leven. In Hospice Dôme is 24 uur per dag zorg aanwezig. Dit maakt het mogelijk om onder deskundige en professionele begeleiding het leven op een waardige manier te voltooien, ook wanneer er complexe zorgvragen spelen. Hierbij is altijd oog voor uw persoonlijke wensen. U houdt zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven al bent u in een andere omgeving.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt aan mensen die niet meer kunnen genezen. Palliatief betekent verlichtend, verzachtend. Het doel van palliatieve zorg is om pijn en andere lichamelijke en geestelijke klachten van mensen met levensbedreigende aandoeningen te verlichten en daardoor de kwaliteit van leven te verbeteren.
 
Dit doen we door vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Zowel voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn als voor hun naasten. Meer informatie vindt u www.palliaweb.nl.

Wat is complementaire zorg?

Als onderdeel van de palliatieve zorg bieden wij ook complementaire zorg. Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt niet in plaats van de medische zorg, maar voegt daar iets aan toe.  Hierbij staat de ontspanning centraal. Wij passen deze zorg toe voor uw welbevinden en comfort. Het kan uw ziektebeleving positief beïnvloeden en het kan verlichting geven bij klachten als pijn, misselijkheid, slaapproblemen, spanning, angst of een sombere stemming.
 
Complementaire zorg wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide medewerkers en natuurlijk altijd na overleg en op úw verzoek.
 
Ons aanbod bestaat onder andere uit:
– hand- en voetmassage
– aromatherapie met verschillende essentiële oliën zoals, lavendel, rozenolie
– gebruik van aromatische oliën (eventueel in combinatie met het ligbad)
– het gebruik van warmte en koude kompressen
– muziektherapie
– creatieve therapie
 
Omdat uiterlijke verzorging bij kan dragen tot uw gevoel van welbevinden heeft Hospice Dôme, naast de complementaire zorg, ook de beschikking over een kapper, schoonheidsspecialiste en pedicure.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een verblijf in het hospice?

Hospice Dôme Hospice Dôme staat open voor alle mensen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond of levensovertuiging. Het is bestemd voor mensen met een beperkte levensverwachting (korter dan drie maanden en met een ernstige ziekte waarvoor geen genezing meer mogelijk is).  Met regelmaat wordt uw opname geëvalueerd door de hospicearts en de verpleegkundigen. Hierbij wordt ook gekeken of het hospice (nog) de juiste plek voor u is.
 
Mensen met een ongeneeslijke ziekte kunnen ook tijdelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld wanneer tijdelijk de zorg in eigen huis niet of onvoldoende beschikbaar is. Wij nemen dan graag die zorg over.

Kan ik een keer komen kijken?

Als opname in zicht komt en u wil, voorafgaand aan opname, een kennismakingsbezoek brengen, dan  kunt u hiervoor contact opnemen voor het maken van een afspraak, tel. 033-4601960. Ook kunt u vast de video bekijken op onze homepage. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat we bij u op huisbezoek komen. Ook daarvoor kunt u een afspraak maken.
 

Hoe lang kun je als gast in het hospice verblijven?

De zorg en ondersteuning die Hospice Dôme verleent, is bestemd voor mensen met een beperkte levensverwachting (korter dan drie maanden). Iedere situatie is anders en vraagt om een andere oplossing. In Hospice Dôme werken wij vanuit de gedachte dat wij passende zorg willen leveren.
 
Tijdens uw opname zullen wij steeds kijken hoe het met u gaat en of er wijzigingen nodig zijn in de zorg die u nodigt heeft. De duur van uw verblijf wordt voor het grootste deel bepaald door het verloop van uw ziekte en de problemen die u ervaart, maar natuurlijk ook door uw eigen wensen en de visie van het team.


Het komt voor tijdens de opname verbetering optreedt of dat de ziekte minder snel voortschrijdt dan verwacht werd. Als dat gebeurt, gaan wij in overleg met u, uw naasten en de hospice arts om samen te bepalen of u binnen ons hospice nog op de juiste plaats bent. Als dit niet het geval blijkt te zijn gaan we samen op zoek naar mogelijkheden van zorg die wel passend zijn, dit kan ook buiten Hospice Dôme zijn. U kunt dan denken aan ontslag naar huis met thuiszorg of overplaatsing naar een andere zorginstelling.

Hoe weet ik dat er in Hospice Dôme kwaliteit wordt geleverd?

Hospice Dôme heeft als doel om patiënten de beste palliatieve zorg te bieden. Dit doen we door onze gasten altijd actief te informeren, te begeleiden en te behandelen. We luisteren goed naar de gast om te kunnen inspelen op de individuele situatie. Onze visie hebben we vormgegeven in ons kwaliteitsbeleid.
 
Op basis van het PREZO-keurmerk wordt gemeten in hoeverre Hospice Dôme dit in de dagelijkse praktijk weet te realiseren. Een extern bureau controleert onze organisatie, onder meer op basis van de prestaties die medewerkers, vrijwilligers en de organisatie leveren aan gasten en hun naasten. Ook maken we gebruik van een kwaliteitshandboek.

Hoeveel kamers zijn er in het hospice?

In het hospice zijn 7 eenpersoonskamers. Deze kamers zijn volledig ingericht en ze zijn licht en ruim. Sommige kamers kijken uit op de tuin en hebben een eigen terras, andere kamers zijn gesitueerd aan de straatkant.
 
Ook kunt u in de zonnige woonkamer verblijven. Uw wensen zijn leidend: of het nu om de dagindeling, de maaltijden of de bezoektijden gaat. Onze mensen staan voor u klaar en hebben een luisterend oor.
 
Een aparte “stilteruimte” is beschikbaar voor een gesprek in klein gezelschap en biedt ook ruimte om je in stilte even terug te trekken.

Wat neem ik mee als ik word opgenomen?

Uw kamer is van alle gemakken voorzien: een speciaal bed, een televisie, wifi en internetaansluiting.
Vanzelfsprekend kunt u uw kamer een eigen sfeer geven met uw persoonlijke bezittingen. Of het nu gaat om eigen beddengoed, schilderijen, foto’s of een eigen stoel, het is allemaal welkom. Belangrijk is dat de kamer een eigen plek is waar u zich thuis kunt voelen.
 
Naasten zijn, in overleg, welkom om te blijven eten en slapen. Dat kan in onze logeerkamer of in een opklapbed of een aan uw bed gekoppeld ander bed bij u op de kamer.

Hoe meld ik me aan?

Wilt u binnen een aantal weken worden opgenomen? Bel ons dan op 033-4601960. U kunt zich ook hier aanmelden.
 
Ook kan uw (huis)arts, de thuiszorg, de (transfer)verpleegkundige of naaste familie u aanmelden. Wij bellen u dan en maken eventueel een afspraak voor een bezoek waarbij we met u de mogelijkheden voor opname doorspreken.
 
Wilt u zich al wel aanmelden, maar is het nog niet nodig om op korte termijn te worden opgenomen? Dan plaatsen we u op de passieve lijst met aanmeldingen. We spreken met u af op welke manier en hoe frequent we contact met elkaar houden.


 

Van wie krijg ik medische- en verpleegkundige zorg?

Ons multidisciplinaire team biedt u 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding. Er is altijd een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig die wordt bijgestaan door zorgkundigen (verzorgenden-IG) en speciaal opgeleide vrijwilligers.
Alle verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorgverlening in de palliatieve fase en volgen de landelijke zorgrichtlijnen en standaarden.
U kunt rekenen op alle vormen van verzorging, verpleging en begeleiding. Afgestemd op úw wensen en behoeften en altijd met aandacht en warmte verleend.
 
De coördinatie van de medische zorg in Hospice Dôme is in handen van de hospicearts. Deze arts is kaderarts palliatieve zorg en eindverantwoordelijke voor de medische zorg in ons hospice. Uiteraard vindt er, indien gewenst en noodzakelijk, overleg plaats met uw huisarts en/of ander behandelend arts.
Buiten kantooruren en in het weekend is een van de artsen van de vaste achterwachtgroep beschikbaar voor het hospice. De achterwachtgroep van Hospice Dôme bestaat uit 6 artsen met kennis en ervaring in de palliatieve zorg.
 

Wat is de rol van vrijwilligers bij Dôme?

In de zorg werken de vrijwilligers in het verlengde van de verpleegkundige: samen verzorgen zij de gasten. Vrijwilligers zijn opgeleid en kundig en helpen, onder leiding van de verpleegkundige, mee in de zorg.
Daarnaast doen zij ook de kleine dagelijkse taken zoals het bezoek ontvangen, koffie en thee verzorgen, het huis netjes houden, eten uitserveren en boodschappen doen.
 
De meeste vrijwilligers werken in de zorg, sommigen hebben (ook) specifieke taken zoals administratie/archief, pedicure, creatief therapeut, kapper, klussen, tuin en bloemen.

Wat zijn de kosten voor een verblijf?

De medische- en verpleegkundige zorg wordt volledig betaald uit uw (basis) zorgverzekering. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage van €40 per dag voor de verblijfskosten in Hospice Dôme. Denk daarbij aan kosten voor verwarming, elektriciteit, telefoon, televisie en maaltijden.
 
Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op Zorgwijzer vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering.
 
Elke twee weken ontvangt u van Hospice Dôme een factuur. Hierop treft u een overzicht aan van de eigen bijdrage en de eventuele maaltijden en/of logies van uw naasten.
 
Is uw eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing! Het gebrek aan financiën mag geen belemmering zijn om te worden opgenomen in ons hospice.

Is er een wachtlijst?

Het hospice heeft zeven gastenkamers. Vaak is niet precies te zeggen wanneer er plaats is. Neem contact met ons op tel. 033-4601960, dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Wat zijn de bezoektijden?

U bepaalt zelf wie u wilt ontvangen en wanneer. Familie en vrienden zijn altijd welkom. het hospice kent geen bezoektijden. In verband met de rust voor uzelf en van de andere gasten gaat onze voorkeur uit naar een bezoektijd tussen 10.30 uur en 20.30 uur. Waken is hierop uiteraard een uitzondering.

Mag mijn familie blijven logeren?

Naasten zijn, in overleg, welkom om te blijven eten en slapen. Dat kan in onze logeerkamer of in een opklapbed of een aan uw bed gekoppeld ander bed bij u op de kamer. Samen kijken we naar mogelijkheden en maken we praktische afspraken.

Kunnen kinderen op bezoek komen?

Kinderen zijn altijd welkom in ons hospice. Wij vinden het zelfs zeer belangrijk dat kinderen ruimte krijgen op hun eigen manier afscheid te komen nemen van een dierbare. Voor sommige kinderen is het de eerste confrontatie met iemand die gaat overlijden. En dat kan soms spannend voor ze zijn, een bezoek aan een dierbare waar ze afscheid van gaan nemen.
 
Onze verpleegkundigen, zorgkundigen en vrijwilligers zorgen ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen in het hospice.  Afhankelijk van de situatie en de behoefte kunnen kinderen bijvoorbeeld vragen stellen aan onze medewerkers, een boekje lezen, een spelletje doen of creatief bezig zijn.
 
Daarnaast is er ruimte voor begeleiding van kinderen bij het nemen van afscheid, passend bij de leeftijd en de persoonlijkheid van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een goede manier afscheid kunnen nemen, zodat zij zo goed mogelijk verder kunnen na het verlies van hun dierbare.
 
Stichting Achter de Regenboog Een stichting speciaal voor kinderen die een dierbare verliezen.
De wereld van verschil Informatie voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht.
Kankerspoken | Stichting Verdriet door je hoofd Gericht op hulp aan kinderen met een ouder die kanker heeft. Informatie over gedrag en reacties van kinderen per leeftijdsgroep.

Waar kan ik terecht met complimenten en klachten?

Denkt u met ons mee? Uw compliment of klacht helpt ons onze kwaliteit te controleren en/of te verbeteren. Geef uw compliment, verbetersuggestie of klacht door.
 
We vinden het belangrijk dat u het goed heeft, dit heeft onze continue aandacht. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze zorg of ons hospice. We nodigen u dan uit om uw onvrede te bespreken met een van onze verpleegkundigen of met de teamleider zorg.
 
We streven er altijd naar om een goede oplossing te vinden. Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs wanneer u deze mondeling afhandelt met degene om wie het gaat. Wanneer u dit moeilijk vindt, kunt u ook een gesprek aanvragen met een leidinggevende. Deze zal uw klacht altijd serieus nemen en het probleem samen met u en betrokkene proberen op te lossen. U kunt ook schriftelijk een klacht indienen.
 
Mocht het onverhoopt voorkomen dat u ontevreden bent en u wilt hierover een klacht indienen, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.
 

Is er koffie, thee en iets te eten voor bezoekers?

Uw gasten kunnen bij ons gratis koffie, thee en (bron)water drinken. Dit brengen we graag bij u langs. Het is ook mogelijk om zelf koffie te zetten op uw kamer, hiervoor hebben we Nespresso apparaten beschikbaar.
 
Wij maken gebruik van een breed assortiment vries verse maaltijden, die door onze medewerkers worden klaargemaakt en opgediend. Een menukaart laat zien wat er allemaal beschikbaar is. Etenstijd bepaalt u zelf, in overleg met onze medewerkers.
 
Wanneer u graag iets wilt eten dat wij niet in huis hebben, dan kijken wij met u of er mogelijkheden zijn dit te kopen en te bereiden. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.
 
Mocht een van uw naasten willen mee eten, dan kan dit besproken worden met de dienstdoende verpleegkundige.

Is er een telefoon of internetaansluiting op de kamers?

Hospice Dôme beschikt over een draadloze internetverbinding waar u gratis gebruik van kunt maken. 
Op uw kamer is een kabelaansluiting en is een televisie aanwezig.
Ook is er een telefoon beschikbaar en uiteraard kunt u gewoon uw eigen mobiele telefoon gebruiken.
 
Met onderstaande codes kunt u inloggen:
Netwerk: Gasten
Inlogcode: HospiceDomeGast023

Wie doet de was?

Uw kleding kan door onze medewerkers gewassen worden. Uw kledingstukken worden door ons gemerkt met het nummer van uw kamer. De kleding wordt zorgvuldig behandeld en is meestal na een dag weer terug op uw kamer. Als u de was liever meegeeft aan uw naasten, dan is dat natuurlijk geen probleem. Het beddengoed van Hospice Dôme wordt door ons zelf gewassen.

Mag mijn huisdier mee?

U mag uw huisdier (kat, hond, vogel, vis) meenemen naar uw kamer in het hospice, mits uw huisdier goed op de kamer kan verblijven en de andere gasten en medewerkers geen overlast bezorgt. U kunt de voorwaarden doorspreken met de verpleegkundige.

Mag er gerookt worden?

In Hospice Dôme is roken niet toegestaan.
We volgen hierin de wetgeving met betrekking tot het roken.  Er geldt een rookverbod op de werkplek en in openbare gebouwen en ruimtes zoals ziekenhuizen, concertzalen en luchthavens. Bovendien kunnen andere gasten en medewerkers er last van hebben.
 
Maar wij begrijpen dat juist in deze fase van het leven roken soms nog een van de weinige genoegens is die u heeft.  Daarom is er rechts van de deur achterin de gang buiten een kleine overdekte en te verwarmen rookplek gecreëerd. Hier kan in overleg gebruik van worden gemaakt

Scroll naar boven