High Care Hospice

High Care Hospice

Hospice Dôme is een zelfstandig high care hospice dat zorg biedt aan mensen in de laatste levensfase. 

Een High care hospice is een kleinschalige woonvoorziening met gemiddeld 7 tot 9 bedden. Het is een professioneel ingerichte organisatie waar de medewerkers in vaste dienst zijn en waar 7 dagen per week 24 uur per dag, last resort-, respijt- en crisiszorg wordt geleverd, ook bij complexe zorg. 

Dit vindt plaats volgens palliatief terminale zorg-eisenkaders en het Kwaliteitskader palliatieve zorg waarbij de zorg driejaarlijks wordt getoetst.

Keurmerk Prezo Hospicezorg

Prezo Hospicezorg is een kwaliteitsmodel, gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en ondersteunt organisaties bij de interne kwaliteitsverbetering.

Leidend principe hierbij is, naast de zichtbare en meetbare kwaliteit van zorg, de waardering van gasten en naasten in combinatie met de tevredenheid van verschillende andere belanghebbenden zoals verwijzers, (vrijwillige) medewerkers en financiers. 

Het Prezo- keurmerk maakt inzichtelijk:

  • Dat de gasten en hun naasten tevreden zijn over de voor hen belangrijke waarden;
  • Dat de zorgverleners en vrijwilligers op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg optimale zorg en ondersteuning leveren;
  • Dat de organisatie reflecteert op het eigen handelen en blijvend aan resultaatverbeteringen werkt;
  • Dat de organisatie handelt volgens de bedoeling van het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Door het Kwaliteitsinstituut Stichting Perspekt is ons in 2022 voor de zesde keer het “Keurmerk Hospicezorg” toegekend.

BIG- en V&VN-geregistreerd

Goede zorg vraagt passie voor het vak, maar ook deskundigheid en professionaliteit. Behoud hiervan is een essentieel onderdeel in het versterken van de positie van de verpleegkundigen en verzorgenden. Onze ambitie is om de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren. 

De artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen staan geregistreerd in het BIG-register en bij V&VN en behalen de benodigde punten uit het Kwaliteitsregister.

Scroll naar boven