Cursus “Beslissingen rond het levenseinde”

Medische beslissingen rondom het sterfbed zijn geen zeldzaamheid, iedere dag sterven immers ongeveer vierhonderd mensen. Bij iets meer dan de helft neemt een arts één of meer beslissingen die een bespoediging van het overlijden met zich kunnen meebrengen. 

In deze cursus gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen die aan de orde komen rond het levenseinde zoals palliatieve sedatie, euthanasie en stoppen met eten drinken. 

De inbreng van eigen casuïstiek is daarbij mogelijk.

De palliatieve fase begint als genezing niet (meer) mogelijk is of als het levenseinde in zicht komt. Dat kan een eerste moment zijn om met de patiënt in gesprek te gaan over zijn doelen, vooruitzichten en wensen voor (verdere) behandeling, begeleiding en zorg. 

Het doel van de diverse medische beslissingen die in dit stadium genomen kunnen worden, is altijd het verlichten van het lijden van de patiënt. We gaan hierover met elkaar in gesprek waarbij de diverse medische beslissingen uitgelegd en toegelicht worden. 

Doel:

  • Kennis opdoen over beslissingen rond het levenseinde
  • Leren welke rol je als zorgverlener hierin hebt
  • Delen van casuïstiek

Cursus details:

  • Datum en tijd: in overleg (cursusduur: 2 uur)
  • Plaats: Educatiecentrum Hospice Dôme
  • Voor wie: Voor wie: ieder die werkzaam is in de palliatieve zorg
  • Kosten: € 50,- p.p. 
  • Aantal deelnemers: minimum 6, maximaal 12
  • Inschrijven: via het aanmeldformulier en het overmaken van € 50,- naar Stichting Dôme Exploitatie, NL26 RABO 0372 9910 68 o.v.v. ‘Cursus Beslissingen rondom het levenseinde’.
Scroll naar boven