Cursus “Pijn en palliatieve sedatie”- deel 2

Palliatieve sedatie is niet meer weg te denken binnen de zorg rond het levenseinde. Jaarlijks wordt, in ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland, palliatieve sedatie toegepast. De verwachtingspatronen van patiënt, naasten, verpleegkundig team en artsen rondom palliatieve sedatie blijken nogal eens te verschillen.

Na deel 1, waar inzicht is gegeven in de diverse aspecten rondom pijn, gaan we in deel 2 verder in op de palliatieve sedatie.

De uitvoering van palliatieve sedatie is complex en kent meerdere dimensies, waarvoor een multidisciplinaire samenwerking nodig is. Lang niet alle ingezette interventies rondom palliatieve sedatie verlopen conform de richtlijn palliatieve sedatie.

Onvolledige communicatie, onduidelijke indicatiestelling, onvoldoende voorbereiding, monitoring tijdens de uitvoering en farmacologische problemen kunnen hier debet aan zijn. In deze nascholing komen al deze onderwerpen aan de orde. 

Doel:

  • Actualiseren kennis over palliatieve sedatie

Cursus details:

  • Datum en tijd: in overleg (cursusduur: 2 uur)
  • Plaats: Educatiecentrum Hospice Dôme
  • Voor wie: ieder die werkzaam is in de palliatieve zorg (inhoud cursus kan per doelgroep aangepast worden) 
  • Kosten: € 50,- p.p.
  • Aantal deelnemers: minimum 10, maximaal 12
  • Inschrijven: via het aanmeldformulier en het overmaken van € 50,- naar Stichting Dôme Exploitatie,  NL26 RABO 0372 9910 68 o.v.v. ‘Cursus Pijn en palliatieve sedatie, deel 2’.
Scroll naar boven