Cursus “Pijn en palliatieve sedatie” – deel 1

Pijn is een van de meest voorkomende problemen in de palliatieve fase. 

Naast – vaak meerdere – lichamelijke oorzaken spelen psychische, sociale en spirituele aspecten een rol bij de beleving van pijn. Pijn vraagt daarom om een brede aanpak.

In deze cursus bespreken we de verschillende soorten pijn, het belang van het anticiperen op problemen en de behandeling van pijn. Er is daarbij ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek. 

Doel:

  • Actualiseren van kennis over pijn, pijnmedicatie
  • Leren om pijnklachten, pijnbeleving en door pijn veroorzaakte problemen (nog) beter te signaleren en te analyseren

Cursus details:

  • Datum en tijd: in overleg (cursusduur: 2 uur)
  • Plaats: Educatiecentrum Hospice Dôme
  • Voor wie: ieder die werkzaam is in de palliatieve zorg (inhoud cursus kan per doelgroep aangepast worden)
  • Kosten: € 50,- p.p. 
  • Aantal deelnemers: minimum 10, maximaal 12
  • Inschrijven: via het aanmeldformulier en het overmaken van € 50,- naar Stichting Dôme Exploitatie, NL26 RABO 0372 9910 68 o.v.v. ‘Cursus Pijn en palliatieve sedatie, deel 1’.
Scroll naar boven