Cursus “Neurologische problemen in de palliatieve zorg” – deel 2

Het brein kan gezien worden als de computer van ons lichaam. Alle handelingen die wij uitvoeren in ons dagelijks bestaan, vinden hun oorsprong in ons brein: van het kloppen van ons hart tot het drinken van een kopje koffie. 

Na deel 1, waar inzicht is gegeven in de anatomie en functies van onze hersenen per hersengebied, gaan we in deel 2 dieper in op afasie en gedragsproblemen.

Deze cursus spitst zich toe op onze taal en communicatie. Beiden zijn vanzelfsprekendheden in het dagelijks functioneren. Echter bij problemen in het betreffende hersengebied kan dit grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een eenvoudige vraag die door de ander niet wordt begrepen. 

Ook wordt er aandacht besteed aan gedragsproblemen die kunnen ontstaan zodra er zich een probleem voordoet in het voorste gedeelte van de hersenen. Met vaak als gevolg dat de patiënt totaal iemand anders wordt en niet meer wordt begrepen door zijn of haar naasten.

Doel:

  • Kennis opdoen over het verschijnsel afasie en gedragsproblematiek
  • Weten wat afasie en gedragsproblematiek betekent voor de zorg aan mensen met deze aandoening

Cursus details:

  • Datum en tijd: in overleg (cursusduur: 2,5 uur)
  • Plaats: Educatiecentrum Hospice Dôme
  • Voor wie: ervaren verpleegkundigen (ook aan te bieden voor vrijwilligers in de palliatieve zorg) 
  • Kosten: € 50,- p.p. 
  • Aantal deelnemers: maximaal 7
  • Inschrijven: via het aanmeldformulier en het overmaken van € 50,- naar Stichting Dôme Exploitatie, NL26 RABO 0372 9910 68 o.v.v. ‘Cursus Neurologie deel 2’.
Scroll naar boven