Cursus “Neurologische problemen in de palliatieve zorg” – deel 1

In Nederland worden jaarlijks 13.000 mensen getroffen door hersenletsel. In de palliatieve zorg zien we steeds meer mensen die, naast hun ziekte, ook op het gebied van de hersenen problemen hebben of ontwikkelen. Om dit als verpleegkundige beter te kunnen begrijpen en adequaat zorg te kunnen bieden, is het van groot belang om zelf meer inzicht te hebben in de werking van je eigen brein.

Geduld is vaak het toverwoord. Ons brein is een ingewikkelde materie. Zie het niet als onmogelijk het te begrijpen maar juist als een uitdaging!

In de cursus leer je over de anatomie over de hersenen, wat zit waar? Hoe is de werking van onze linker en rechterhersenhelft?  Wat gebeurt er wanneer er zich een probleem voordoet?

De cursus is een combinatie van theorie met praktische voorbeelden en kleine oefeningen. Met veel bruikbare tips voor verpleegkundigen.

Doel:

  • Kennis opdoen over en inzicht krijgen in de werking van je eigen brein
  • Weten wat het voor mensen betekent om hersenletsel te hebben tijdens de laatste levensfase
  • Weten hoe je als verpleegkundige adequaat kunt handelen bij mensen met deze aandoening

Cursus details:

  • Datum en tijd: in overleg (cursusduur: 2,5 uur)
  • Plaats: Educatiecentrum Hospice Dôme
  • Voor wie: ervaren verpleegkundigen (ook aan te bieden voor vrijwilligers in de palliatieve zorg)
  • Kosten: € 50,- p.p. 
  • Aantal deelnemers: maximaal 7
  • Inschrijven: via het aanmeldformulier en het overmaken van € 50,- naar Stichting Dôme Exploitatie, 

NL26 RABO 0372 9910 68 o.v.v. ‘Cursus Neurologie deel 1’

Scroll naar boven