Vertrouwenspersoon

Het uitgangspunt is dat medewerkers binnen Hospice Dôme samen met het managementteam verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor het oplossen van situaties van ongewenst gedrag en het uitvoeren van beleid op dit gebied.

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt en draagt zorg voor de eerste opvang van medewerkers en vrijwilligers die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor medewerkers en vrijwilligers die op de hoogte zijn van ongewenst gedrag, hierover vragen hebben of ten aanzien hiervan dilemma’s ervaren.

Is er een situatie waardoor je als vrijwilliger of als medewerker een gesprek wilt voeren met de vertrouwenspersoon, dan kun je contact opnemen met Carine Coehoorn via 06 2408 9796 of carinecoehoorn@perspectief.eu.

Het Protocol Vertrouwenspersoon is opvraagbaar via info@hospicedome.nl