Maatregelen coronavirus Hospice Dôme

Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Wij vertrouwen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie. Mocht u nog aanvullende vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen!

Laatste update: 21-01-2021

Waarom gelden er in hospice Dôme extra maatregelen?

In hospice Dôme liggen mensen met een grote zorgbehoefte. Onze gasten zijn kwetsbaar en onze medewerkers onmisbaar. Om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven geven aan ieder die het nodig heeft nemen we een aantal maatregelen. We hopen op uw begrip en medewerking.

Landelijke informatie over palliatieve zorg en COVID-19

De meest actuele informatie over het coronavirus is te lezen op:

Ook is er een landelijk telefoonnummer geopend: 0800-1351

Hoe merkt u besmet te zijn met het Coronavirus?

De eerste signalen van deze griep zijn neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen en moeilijker adem halen. Ook ontstaat er koorts, dat wil zeggen een temperatuur van 38 graden of hoger.

Wat kunt u doen om het verspreiden te verminderen of voorkomen?

 • Wanneer u in hospice Dôme bent, vragen wij u, buiten de kamer van uw naaste, een mondkapje te dragen.
 • Wij vragen u om bij binnenkomst eerst uw handen te desinfecteren.
 • Wanneer u in hospice Dôme bent, vragen wij u op de kamer van uw naaste te blijven.
 • U kunt gebruik maken van een van de toiletten in de hal bij de voordeur. Deze toiletten en ook de deurklinken worden meerdere keren per dag gereinigd.
 • Na bezoek van het toilet vragen wij uw handen twee keer te wassen: de eerste keer in de toilet, de tweede keer in de kamer van uw naaste. Beide keren gebruikt u een nieuw papieren handdoekje.

Verder blijven de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM belangrijk om te volgen:

 • Blijf zoveel als mogelijk op afstand van 1,5 meter van elkaar.
 • Bij binnenkomst geen handen te schudden.
 • Bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en voor vertrek uw handen te wassen met water en zeep. Was ook tussen uw vingers.
 • Gebruik papieren handdoekjes en gooi deze direct weg.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken of tissues en gebruik deze slechts eenmaal, gooi ze direct weg en was uw handen daarna.

Blijft hospice Dôme open en kunnen nieuwe gasten worden opgenomen?

Ja, hospice Dôme blijft open en blijft gasten opnemen die palliatieve zorg nodig hebben.

Worden patiënten die het Coronavirus hebben opgenomen in hospice Dôme?

 • Nee, we nemen geen gasten op die het Coronavirus hebben of de symptomen daarvan. We moeten deze maatregel nemen om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden en we het hospice daardoor moeten sluiten.
 • We zullen daarom bij aanmelding extra vragen naar luchtwegproblemen en/of koorts. Eventueel zal gevraagd worden een corona-negatief-testuitslag aan ons te overleggen.
 • Wanneer een reeds opgenomen gast verdacht wordt van corona, starten we met isolatie verpleging.

Mag ik nog bij mijn naaste op bezoek komen in het hospice?

 • Ja, maar, om verspreiding te voorkomen, mogen, tussen 13.00 – 20.00 uur, maximaal twee naasten op bezoek komen.
 • Als u zelf klachten heeft en/of contact heeft gehad met iemand met een mogelijke corona-infectie, kunt u de gast in het hospice niet bezoeken. Als dat toch heel wenselijk is, bijvoorbeeld wanneer de situatie van de gast verandert en het overlijden zou nabij komen, zullen we in overleg zoeken naar passende oplossingen.

Is het vasthouden van elkaars hand, het geven van een zoen of knuffel nog mogelijk?

Wij vinden het belangrijk dat u bij elkaar kunt zijn met de nabijheid en intimiteit die bij u past, tenzij een van u beiden ziekteverschijnselen MET koorts heeft, dan is het risico dat de ander ook ziek wordt erg groot. Overleg in dat geval met de verpleegkundige!

Uiteraard hangt dit ook af van specifieke omstandigheden zoals aanstaand overlijden en waardig afscheid nemen.

Er werken zoveel mensen in het hospice, is dat wel veilig?

Hospice Dôme volgt hierin de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

Alle medewerkers volgen de algemene hygiënemaatregelen:

 • Medewerkers die thuis kunnen werken doen dat.
 • Medewerkers die een risicogebied in het buitenland bezocht en/of contact hebben gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én klachten hebben van verkoudheid of hoesten blijven thuis tot zij 24 uur lang niet meer hoesten en geen koorts meer hebben.
 • Alle andere zorgverleners blijven gewoon werken, zodat de zorgverlening aan onze patiënten door kan gaan.

Ook al wordt het virus verspreid via menselijk contact en niet via materialen, worden uit voorzorg toiletten, deurkrukken, armleuningen etc. meerdere keren per dag schoongemaakt.

Van iedereen in huis, medewerkers, gasten en bezoekers verwachten wij dat zij hun handen meerdere keren per dag zorgvuldig wassen en drogen en elkaar daar aan helpen herinneren.

Waarom hebben medewerkers een mondkapje op?

Uit voorzorg worden persoonlijk beschermende middelen gebruikt, zoals een mondkapje en handschoenen. Daarnaast is het mogelijk dat, wanneer een gast veel hoest en niest, aan die gast wordt gevraagd een mondkapje te dragen tijdens verzorgingsmomenten ter bescherming van de zorgverleners.

Verandert er iets rond het eten en drinken?

Uw bezoek zal koffie en thee aangeboden krijgen.

De keuze in maaltijden blijft vooralsnog hetzelfde.

Vindt er nog wel een uitgeleide plaats?

Ja, bij de uitgeleide mogen naasten en medewerkers, op 1,5 meter afstand, aanwezig zijn. Mondkapjes zijn daarbij verplicht voor zowel de naasten als medewerkers en uitvaartverzorgers.

Voorafgaand aan en tijdens de uitgeleide mogen maximaal twee naasten in de huiskamer aanwezig zijn. Het dragen van mondkapjes is daarbij verplicht. Eventuele overige naasten wordt gevraagd buiten te blijven.  Andere naasten wachten buiten.

Er mogen maximaal 2 medewerkers bij de uitgeleide aanwezig zijn, de overige medewerkers kunnen buiten de uitgeleide bijwonen.

Kan ik een rondleiding krijgen in het hospice?

Nee, er kunnen momenteel geen rondleidingen worden gegeven.