Klachtenformulier

Als medewerkers van Hospice Dôme proberen wij u, die in ons hospice komt of verblijft , zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat dingen niet helemaal naar wens gaan en is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Dat kan veroorzaakt zijn door onze behandeling, verzorging of organisatie. Het kan ook te maken hebben met de wijze waarop u door ons tegemoet getreden bent. Misschien wilt u alleen uw hart luchten over de gang van zaken of bereiken dat een ander niet hetzelfde overkomt. Het uiten van uw onvrede is voor ons belangrijk. Het geeft ons de gelegenheid er aandacht aan te schenken, het te onderzoeken en te beoordelen. Zo kan het een bijdrage leveren aan verbeteringen van de zorg en aan het voorkomen van fouten. Wij adviseren uw onvrede bij voorkeur te bespreken met diegene die het betreft of de leidinggevende. Om uw klacht schriftelijk in te dienen kunt u gebruikmaken van dit formulier.

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Omschrijving van de wijze waarop de klacht is afgehandeld met betrokkene
  • MM slash DD slash JJJJ

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft Hospice Dôme sinds 2017 aansluiting gezocht bij de erkende geschilleninstantie stichting Zorggeschil. Bent u het niet eens met de klachtbehandeling en de uitspraak hierover van uw zorgaanbieder dan kunt uw klacht hierover inzenden via het meldingsformulier.