Cursus Neurologische problemen in de palliatieve zorg deel 2

De werking van het brein