Cursus Neurologische problemen in de palliatieve zorg deel 1

De werking van het brein