Maatregelen coronavirus Hospice Dôme

Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Wij vertrouwen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie. Mocht u nog aanvullende vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen!

Laatste update: 15-05-2020

Waarom gelden er in hospice Dôme extra maatregelen?

In hospice Dôme liggen mensen met een grote zorgbehoefte. Onze gasten zijn kwetsbaar en onze medewerkers onmisbaar. Om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven geven aan ieder die het nodig heeft nemen we een aantal maatregelen. We hopen op uw begrip en medewerking.

Landelijke informatie over palliatieve zorg en COVID-19

De meest actuele informatie over het coronavirus is te lezen op:

Ook is er een landelijk telefoonnummer geopend: 0800-1351

Hoe merkt u besmet te zijn met het Coronavirus?

De eerste signalen van deze griep zijn neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen en moeilijker adem halen. Ook ontstaat er koorts, dat wil zeggen een temperatuur van 38 graden of hoger.

Wat kunt u doen om het verspreiden te verminderen of voorkomen?

 • Wanneer u in hospice Dôme bent vragen wij u op de kamer van uw naaste te blijven.
 • Wij vragen u om bij binnenkomst eerst zorgvuldig uw handen te wassen.
 • U kunt gebruik maken van een van de toiletten in de hal bij de voordeur. Deze toiletten en ook de deurklinken worden meerdere keren per dag gereinigd.
 • Na bezoek van het toilet vragen wij uw handen twee keer te wassen: de eerste keer in de toilet, de tweede keer in de kamer van uw naaste. Beide keren gebruikt u een nieuw papieren handdoekje.
 • De huiskamer, keuken en stilteruimte zijn vooralsnog niet toegankelijk voor bezoekers.

Verder blijven de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM belangrijk om te volgen:

 • Blijf zoveel als mogelijk op afstand van 1,5 meter van elkaar.
 • Bij binnenkomst geen handen te schudden.
 • Bij binnenkomst en voor vertrek uw handen te wassen met water en zeep. Was ook tussen uw vingers.
 • Gebruik papieren handdoekjes en gooi deze direct weg.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken of tissues en gebruik deze slechts eenmaal, gooi ze direct weg en was uw handen daarna.

Blijft hospice Dôme open en kunnen nieuwe gasten worden opgenomen?

Ja, hospice Dôme blijft open en blijft gasten opnemen die palliatieve zorg nodig hebben.

Worden patiënten die het Coronavirus hebben opgenomen in hospice Dôme?

 • Nee, we nemen geen gasten op die het Coronavirus hebben of de symptomen daarvan. We moeten deze maatregel nemen om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden en we het hospice daardoor moeten sluiten.
 • We zullen daarom bij aanmelding extra vragen naar luchtwegproblemen en/of koorts. Wanneer daar sprake van is, zal gevraagd worden een corona-negatief-testuitslag aan ons te overleggen.

Mag ik nog bij mijn naaste op bezoek komen in het hospice?

 • Ja, maar, om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben we onze bezoekregeling aangepast.
 • Er mogen maximaal drie, door de gast aangewezen naasten, de gast blijven bezoeken. Deze naasten mogen eenmaal per dag op bezoek komen en (tenzij zij samenwonen) niet tegelijk. Gevraagd wordt het bezoek te spreiden.
 • Wij zullen aan de gast en zijn naasten vragen welke drie naasten dat zijn. Dit zullen vaak direct betrokken familieleden zijn of goede vrienden.
 • De afspraken die we hierover met u maken leggen we met u vast in uw zorgdossier.
 • Kinderen < 5 jaar vragen we om thuis te blijven. Bij hen zijn klachten minder zichtbaar en daarmee vormen zij een groter risico. Waar nodig bekijken we situaties individueel.
 • Als u zelf klachten heeft en/of contact heeft gehad met een patiënt met een bevestigde corona-infectie en/of een risicogebied in het buitenland heeft bezocht, kunt u de gast in het hospice beter niet bezoeken. Als dat toch heel wenselijk is, bijvoorbeeld wanneer de situatie van de gast verandert en het overlijden zou nabij komen, zullen we in overleg zoeken naar passende oplossingen.
 • Voor alle bezoekmaatregelen geldt dat, wanneer de situatie van de gast verandert en het overlijden nabij zou komen, we in overleg zoeken naar passende oplossingen.

Is het vasthouden van elkaars hand, het geven van een zoen of knuffel nog mogelijk?

Wij vinden het belangrijk dat u bij elkaar kunt zijn met de nabijheid en intimiteit die bij u past, tenzij een van u beiden ziekteverschijnselen MET koorts heeft, dan is het risico dat de ander ook ziek wordt erg groot. Overleg in dat geval met de verpleegkundige!

Uiteraard hangt dit ook af van specifieke omstandigheden zoals aanstaand overlijden en waardig afscheid nemen.

Er werken zoveel mensen in het hospice, is dat wel veilig?

Hospice Dôme volgt hierin de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

Alle medewerkers volgen de algemene hygiënemaatregelen:

 • Medewerkers die thuis kunnen werken doen dat.
 • Medewerkers die een risicogebied in het buitenland bezocht en/of contact hebben gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én klachten hebben van verkoudheid of hoesten blijven thuis tot zij 24 uur lang niet meer hoesten en geen koorts meer hebben.
 • Alle andere zorgverleners blijven gewoon werken, zodat de zorgverlening aan onze patiënten door kan gaan

Aanvullende maatregelen die we in hospice Dôme hebben genomen:

 • De geestelijk verzorger en muziektherapeut kunnen, in overleg met de gast of naaste(n) een bezoek brengen. Ook beeldbellen is mogelijk.
 • Onderzocht wordt of de uitgestelde bijeenkomsten en cursussen op een later tijdstip online aangeboden kunnen worden.

Ook al wordt het virus verspreid via menselijk contact en niet via materialen, toch worden toiletten, deurkrukken, armleuningen etc. meerdere keren per dag schoongemaakt.

Van iedereen in huis, medewerkers, gasten en bezoekers verwachten wij dat zij hun handen meerdere keren per dag zorgvuldig wassen en drogen en elkaar daar aan helpen herinneren.

Waarom hebben medewerkers soms een mondkapje op?

Wanneer gasten geen drager zijn van het virus is daartoe geen noodzaak. Bij enige twijfel worden uit voorzorg persoonlijk beschermende middelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld een mondkapje en handschoenen. Daarnaast is het mogelijk dat, wanneer een gast veel hoest en niest, aan die gast wordt gevraagd een mondkapje te dragen tijdens verzorgingsmomenten ter bescherming van de zorgverleners.

Waarom komt er minder vaak een dokter langs?

De medische zorg in hospice Dôme wordt uitgevoerd door een hospicearts en een aantal achterwachtartsen, die naast het werk in het hospice ook werken in een verpleeghuis, ziekenhuis of huisartsenpraktijk. Het is daarom van nog groter belang dat zij niet ziek worden en hun werk voor de vele patiënten kunnen blijven doen.

Om het besmettingsrisico voor de artsen zo klein mogelijk te maken nemen wij de volgende maatregelen:

 • Meerdere keren per dag vindt telefonische afstemming tussen de hospicearts en de dienstdoende verpleegkundige en/of teamleider zorg plaats.
 • De hospicearts komt alleen naar het hospice wanneer dit noodzakelijk is.

Verandert er iets rond het eten en drinken?

Uw bezoek zal koffie en thee aangeboden krijgen. Voorlopig zullen er geen koffie- en theekannen meer op de koffietafel in de gang staan, om veelvuldig aanraken te voorkomen.

De keuze in maaltijden blijft vooralsnog hetzelfde.

Vindt er nog wel een uitgeleide plaats?

Ja, we zullen ons uitgeleide ritueel houden met dezelfde kleine kring van door de gast aangewezen naasten. Eventuele andere naaste(n) kunnen buiten bij de uitgeleide aanwezig zijn (1,5 m afstand). De ontvangst en het napraten doen we bij voorkeur in de kamer van de gast in plaats van in de huiskamer ter bescherming van de medewerkers.

Kan ik een rondleiding krijgen in het hospice?

Nee, vanwege het Coronavirus verzorgen wij tot nader bericht op deze website geen rondleidingen. We kunnen hierin geen uitzonderingen maken. Vanwege ieders veiligheid houden wij vast aan dit beleid.
Om het risico op besmetting van zorgverleners zo klein mogelijk te houden, hebben alleen medewerkers, gasten en enkele naasten toegang tot het hospice.