Cursus omgaan met familie & naasten

We hebben niet alleen met de patiënt te maken, ook de hele context speelt mee.